Knee and Shoulder Surgeon
Professor of Mashhad University of Medical Sciences
حرم مطهر امام رضا حرم مطهر امام رضا

درباره دکتر ابراهیم زاده

دکتر محمد حسین ابراهیم زاده

دکتر محمدحسین ابراهیم زاده تحصیلات دانشگاهی پزشکی و ارتوپدی را در ایران و آمریکا گذرانده اند. ایشان مدرک فوق تخصصی فلوشیپ جراحی شانه و زانو خود را از دانشگاه هاروارد آمریکا در سال 1386 اخذ نمودند. همچنین دوره فلوشیپ جراحی آرتروسکوپی زانو را در فرانسه نیز گذرانده است. ایشان در حال حاضر استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس مرکز تحقیقات جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشند.

مسئولیت های علمی پژوهشی

 • رئیس مرکز تحقیقات جراحی ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سردبیر مجله پژوهشی بین المللی انگلیسی زبان The Archives of Bone & Joint Surgery
 • معاون آموزشی گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان قائم (عج)
 • دبیر کمیته پژوهشی گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دبیر کمیته ارزشیابی گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آموزش فوق تخصصی جراحی زانو و شانه

 • فلوشیپ جراحی شانه بیمارستان ماساچوست،دانشگاه هاروارد، بوستون، آمریکا 1384- 1385
 • فلوشیپ جراحی زانو بیمارستان ماساچوست، دانشگاه هاروارد، بوستون، آمریکا 1385- 1386
 • فلوشیپ آرتروسکوپی شانه بیمارستان کلینیک جنرال انسی، فرانسه 1386

عناوین برتر

 • پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1394
 • پژوهشگر برتررشته های جراحی ، دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1388
 • پزشک نمونه سازمان نظام پزشکی مشهد 1381
 • شهروند نمونه شورای اسلامی شهر مشهد 1382
 • فارغ التحصیل ممتاز دانشکده پزشکی 1385

تجربه آموزشی درمانی

 • استاد تمام ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1394
 • دانشیار گروه ارتوپدی بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ازسال 1389 تا 1394
 • استادیار گروه ارتوپدی بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ازسال 1383 تا 1389
 • متخصص جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1379 تا 1383

آموزش تخصصی وعمومی

 • دوره تخصصی رزیدنتی جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1375 و 1379
 • دوره دانشجویی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1366 و 1375
 • Dr. Mohammad Hosein Ebrahimzadeh
 • Knee and Shoulder Surgeon
 • Professor of Mashhad University of Medical Sciences
 • Office Address :Floor 3, Nikan Building,
 • Koohsangi 6, Koohsangi Street, Mashhad, Iran.
 • 38541812-051
 • E-mail :
Dr. Mohammad Hosein Ebrahimzadeh انجمن جراحان ارتوپدی
?