Knee and Shoulder Surgeon
Professor of Mashhad University of Medical Sciences
حرم مطهر امام رضا حرم مطهر امام رضا

آناتومی شانه – کلیات

آناتومی شانه – کلیات

شانه یکی از پیچیده ترین مفاصل بدن و یک شاهکار مهندسی است.

 • شانه موجب اتصال اندام فوقانی به تنه است. شانه یک مفصل نیست بلکه ساختار پیچیده ای متشکل از چهار مفصل است.
 • شانه بیشترین دامنه حرکت را در بین مفاصل بدن دارد. مفصل شانه در هر جهتی میچرخد و به شما اجازه میدهد دست خود را در هر جهتی که مایل باشید حرکت دهید. البته همین دامنه حرکتی زیاد مشکلات بالقوه ای را هم برای آن بوجود میاورد.
 • برای حرکت شانه در هر جهتی باید عضلات خاصی با هماهنگی کامل با یکدیگر حرکت کنند.
 • شانه برای اینکه بتواند دامنه حرکتی زیادی داشته باشد باید برای حرکت کردن آزاد باشد پس باید ذاتا ناپایدار باشد. با این حال رباط ها و عضلات اطراف شانه اجازه نمیدهند تا استخوان های آن از هم جدا شوند.

شانه از چند لایه تشکیل شده است. عمقی ترین لایه آن استخوان ها و مفاصل آن هستند و روی آن ها کپسول مفاصل و تاندون ها قرار گرفته اند. عضلات و تاندون ها و بورس ها بر روی استخوان ها و مفاصل قرا دارند و عروق و اعصاب هم از ساختمان های مهم شانه هستند که در بین عضلات قرار گرفته اند.

 • Dr. Mohammad Hosein Ebrahimzadeh
 • Knee and Shoulder Surgeon
 • Professor of Mashhad University of Medical Sciences
 • Office Address :Floor 3, Nikan Building,
 • Koohsangi 6, Koohsangi Street, Mashhad, Iran.
 • 38541812-051
 • E-mail :
Dr. Mohammad Hosein Ebrahimzadeh انجمن جراحان ارتوپدی