Knee and Shoulder Surgeon
Professor of Mashhad University of Medical Sciences
حرم مطهر امام رضا حرم مطهر امام رضا

آناتومی شانه – غضروف، کپسول، رباط

آناتومی شانه – غضروف، کپسول، رباط

غضروف

سطح داخلی حفره گلنویید و سطح خارجی سر استخوان بازو با غضروف هیالن پوشیده شده است. غضروف بصورت لایه صاف و لغزنده و سفید رنگی است و وظیفه آن تسهیل حرکت در مفصل است. غضروف مفصلی با ایجاد کردن یک لایه صاف و لغزنده موجب میشود تا استخوان های تشکیل دهنده مفصل به راحتی روی یکدیگر حرکت کنند.

کپسول مفصل

کپسول مفصل یک پرده بافتی کلفت و محکم به شکل کیسه است که دور تا دور مفصل شانه را گرفته است. دو سر این کیسه باز است و در واقع به شکل یک بشکه استوانه ای بدون دو قاعده بالا و پایین است. دایره بالای این کیسه استوانه ای به دور تا دور حفره گلنوئید میچسبد و دایره پایین آن به دور تا دور گردن استخوان بازو میچسبد. بدین صورت یک فضای کاملا بسته بوجود میاید که در درون آن حفره گلنویید و سر استخوان بازو قرار دارند.

رباط ( لیگامان)

رباط ها یا لیگامان ها نوار های بافتی کلفت و محکمی هستند که در اطراف و روی کپسول مفصلی قرار دارند. یک سر این نوار ها در بالا به یک استخوان میچسبد و سر دیگر آنها در پایین به استخوان دیگر میچسبد. این رباط ها در واقع به کپسول مفصل چسبیده اند و جزئی از آن شده اند. وظیفه عمده رباط ها اینست که اطراف مفصل را محکم بگیرند تا در نرود.

بورس

پس این ها موجب پایداری مفصل میشوند. بر روی تمامی مفاصلی که در ناحیه شانه هستند رباط هایی برای تقویت کپسول مفصلی وجود دارند ولی بعضی رباط های دیگر هم هستند که از کپسول مفصلی دور هستند. مهمترین رباط های شانه عبارتند از

 • رباط های گلنوهومرال(Glenohumeral ligaments)
  این ها سه رباط فوقانی، وسطی و تحتانی هستند و وظیفه تقویت کپسول مفصل گلنوهومرال را دارند.
 • رباط کوراکوآکرومیال (Coraco-acromia ligament)
  این ریاط بین زائذه های کوراکویید و آکرومیون استخوان کتف قرار گرفته اند
 • رباط آکرومیوکلاویکولر (Acromioclavicular ligament)
  این رباط بین انتهای بیرونی استخوان ترقوه و زائده آکرومیون است و در واقع کپسول مفصل آکرومیوکلاویکولر را تقویت میکند
 • رباط کوراکوکلاویکولر (Coracoclavicular ligament)
  دو رباط به نام های تراپزویید و کونوئید هستند که زائده کوراکویید استخوان کتف را به سطح زیرین استخوان ترقوه متصل میکنند. و نقش اساس را در ثبات مفصل اکرومیو کلاویکول بازی میکند.
 • Dr. Mohammad Hosein Ebrahimzadeh
 • Knee and Shoulder Surgeon
 • Professor of Mashhad University of Medical Sciences
 • Office Address :Floor 3, Nikan Building,
 • Koohsangi 6, Koohsangi Street, Mashhad, Iran.
 • 38541812-051
 • E-mail :
Dr. Mohammad Hosein Ebrahimzadeh انجمن جراحان ارتوپدی